Polityka Rezerwacji w restauracji Fromażeria

 1. Restauracja Fromażeria rekomenduje rezerwowanie stolika, szczególnie w weekendy.
 2. Rezerwacje są przyjmowane dla grup do 7 osób.
 3. Dla grup powyżej 7 osób prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów rezerwacji. Restauracja Fromażeria przyjmuje rezerwacje powyżej 7 osób wyłącznie od Wtorku do Czwartku, oraz w Niedzielę, za wpłaceniem zadatku w wysokości 50PLN brutto za osobę wg reguł opisanych w części „Zadatek” poniższego regulaminu rezerwacji.

 

Dokonywanie Rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji w restauracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz rezerwacyjny na https://www.fromazeria.pl/restauracja lub skontaktować się z restauracją telefonicznie.
 3. Rezerwacje online są przyjmowane z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Jeśli goście chcą dokonać rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem czasowym prosimy dokonywać ich telefonicznie na +48 61 200 11 96. Restauracja nie może zagwarantować skuteczności rezerwacji dokonanych przez email poniżej 24 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji.
 5. Gwarantujemy dostępność zarezerwowanego stolika przez 15minut po czasie, na który została dokonana rezerwacja. Bardzo prosimy o informację telefoniczną o możliwym późniejszym przybyciu z 24-godzinnym wyprzedzeniem na +48 61 200 11 96. Brak takiej informacji oznacza, że restauracja nie gwarantuje dostępności stolika po upływie 15 minut.
 6. O prawidłowo dokonanej i przyjętej rezerwacji restauracja informuje, wysyłając na podany adres e-maila z potwierdzeniem, lub SMS na podany przez gości numer telefonu. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą otrzymania jej potwierdzenia emailem, lub SMSem.
 7. W celu zmiany rezerwacji w terminie mniejszym niż 24 godziny przed rezerwacją, restauracja prosi o kontakt telefoniczny pod +48 61 200 11 96
 8. Uprzejmie prosimy o odwoływanie rezerwacji, o których wiadomo, że nie zostaną wykorzystane.
 9. Niewykorzystane rezerwacje które nie zostały odwołane lub modyfikowane według polityki rezerwacji będą skutkować w potrąceniu z zadatku 50PLN brutto za osobę.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Państwa lub osoby trzecie z powodu nieprawidłowego dokonania rezerwacji wg. powyższej polityki restauracji Fromażeria.
  10.A Rezerwujący poprzez dokonanie rezerwacji przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem rady ministrów z dnia 03.12.2021r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów, 50% miejsc siedzących jest wyłączona z użytku ($9 ust.16a.). Ograniczenia te nie dotyczą osób zaszczepionych. Poprzez dokonanie rezerwacji, rezerwujący wizytę tym samym deklaruje, że posiada certyfikat tzw. „COVIDOWY” ważny w czasie odbycia się  wizyty w restauracji.

 

Czas Rezerwacji i życzenia specjalne

 1. Standardowy czas, na który restauracja Fromażeria rezerwuje stoliki to:
 • Dla grup 2 osób – 2h
 • Dla grup od 2-4 osób – 2,5h
 • Dla grup od 5-7 osób – 3h
 • 8+ ustalane indywidualnie
 1. Chęć skorzystania ze stolika dłużej niż na powyżej okrteślony czas należy potwierdzić z restauracją telefonicznie z 24-godzinnym wyprzedzeniem na +48 61 200 11 96.
 2. Restauracja dołoży wszelkich starań aby serwis podczas trwania rezerwacji był sprawny, tak, aby nie było konieczności przedłużenia rezerwacji ze względu na opóźnienie w serwisie.
 3. W przypadku, gdy stolik nie jest zarezerwowany przez następnych gości po zakończeniu czasu rezerwacji, można dokonać przedłużenia czasu trwania rezerwacji na miejscu za uzgodnieniem z menadżerem sali.
 4. Wszelkie specjalne życzenia gości odnośnie rezerwacji powinny być potwierdzone z restauracją telefonicznie z 24-godzinnym wyprzedzeniem na +48 61 200 11 96. Restauracja dołoży wszelkich starań aby je uwzględnić, aczkolwiek nie gwarantuje ich spełnienia, szczególnie dla rezerwacji dokonywanych na Piątek lub Sobotę.

Zadatek

 1. Zadatek wpłacany jest na poczet finalnego rachunku rezerwacji i nie jest zwrotny.
 2. Zadatek powinien być wpłacony w przypadku rezerwacji dla więcej niż 7 osób na konto restauracji Fromażeria z 48-godzinnym wyprzedzeniem, potwierdzenie przelewu powinno być przesłane na kontakt@fromazeria.pl na min. 24 godziny przed rozpoczęciem rezerwacji w celu jej uskutecznienia. Alternatywnie, restauracja może również przyjąć zadatek telefonicznie BLIK-iem +48 61 200 11 96.
 3. W przypadku niepojawienia się osób, które przedpłaty zadatku dokonały, lub odwołania rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem niż 24 godziny, zadatek przepada i jest traktowany jako opłata za usługę rezerwacji stolika, która ma pokryć stratę z tytułu wyłączenia stolika ze sprzedaży.

 

Rezerwacje grupowe dla 8 osób i więcej

 1. Ze względu na komfort i sprawną obsługę gości, w przypadku rezerwacji powyżej 7 osób preferujemy menu ustalone wcześniej.
 2. W przypadku przybycia mniejszej ilości gości niż ustalona, restauracja ma prawo po 15 minutach do anulowania rezerwacji w części brakujących gości w sposób zmniejszenia stolików oraz liczby miejsc o liczbę brakujących gości.
 3. Restauracja nie gwarantuje dostępności większej ilości miejsc niż ustalone i potwierdzone podczas dokonywania rezerwacji.
 4. Dla grup powyżej 7 osób doliczana jest opłata za serwis w wysokości 10% od końcowej wartości rachunku brutto.

Dane gości i polityka prywatności

 1. Dane gości są zbierane wg polityki prywatności dostępnej na fromazeria.pl. Nie podanie poprawnych danych, albo podanie nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwia dokonanie lub potwierdzenie rezerwacji.

 

 1. Dane rachunku do dokonywania wpłat zadatku:

Epikurean Sp. z o.o.

Ul. Krauthofera 18a/1, 60-203 Poznań

NIP: 7792512037

87 1090 1362 0000 0001 4410 0943