Polityka Rezerwacji w Restauracji Fromażeria

1. Restauracja Fromażeria rekomenduje rezerwowanie stolika, szczególnie w weekendy.

2. Rezerwacje są przyjmowane dla grup do 8 osób.

3. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz rezerwacyjny na https://www.fromazeria.pl/restauracja/#rezerwuj

4. Rezerwacje online są przyjmowane z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

5. Jeśli goście chcą dokonać rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem czasowym prosimy dokonywać ich telefonicznie na +48 61 200 11 96.

6. Restauracja nie może zagwarantować skuteczności rezerwacji dokonanych przez email poniżej 24 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji.

7. Dane gości są zbierane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia procesu rezerwacji, wg polityki prywatności dostępnej na www.fromazeria.pl. Nie podanie poprawnych danych, albo podanie nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

8. Standardowy czas, na który restauracja Fromażeria rezerwuje stoliki to 2,5 godziny.

9. Chęć skorzystania ze stolika dłużej niż przez 2,5 godziny należy potwierdzić z restauracją telefonicznie z 24-godzinnym wyprzedzeniem na +48 61 200 11 96.

10. Wszelkie specjalne życzenia gości odnośnie rezerwacji powinny być potwierdzone z restauracją telefonicznie z 24-godzinnym wyprzedzeniem na +48 61 200 11 96. Restauracja dołoży wszelkich starań aby je uwzględnić, aczkolwiek nie gwarantuje ich spełnienia, szczególnie dla rezerwacji dokonywanych na Piątek lub Sobotę.’

11. O prawidłowo dokonanej i przyjętej rezerwacji restauracja informuje, wysyłając na podany adres e-maila z potwierdzeniem. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą otrzymania jej potwierdzenia.

12. Dla grup powyżej 8 osób prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów rezerwacji. Restauracja Fromażeria przyjmuje rezerwacje powyżej 8 osób wyłącznie od Poniedziałku do Czwartku, za wpłaceniem kaucji w wysokości 60% ustalonej wartości brutto rezerwacji.

13. Kaucja powinna być wpłacona na konto restauracji Fromażeria z 48-godzinnym wyprzedzeniem, potwierdzenie przelewu powinno być przesłane na kontakt@fromazeria.pl na 24 godziny przed rozpoczęciem rezerwacji w celu jej uskutecznienia.

14. Dane rachunku do dokonywania wpłat:

Epikurean Sp. z o.o.
Ul. Krauthofera 18a/1, 60-203 Poznań
NIP: 7792512037
87 1090 1362 0000 0001 4410 0943
Tytułem: Data, Godzina i Nazwisko rezerwacji.

15. Kaucja może być zwrotna, lub na poczet finalnego rachunku rezerwacji za ustaleniem podczas dokonywania rezerwacji.

16. Gwarantujemy dostępność zarezerwowanego stolika przez 20 minut po czasie, na który została dokonana rezerwacja. Bardzo prosimy o informację telefoniczną o możliwym późniejszym przybyciu na telefonicznie z 24-godzinnym wyprzedzeniem na +48 61 200 11 96. Brak takiej informacji oznacza, że restauracja nie gwarantuje dostępności stolika po upływie 20 minut.

17. W celu zmiany rezerwacji w teminie mniejszym niż 24 godziny przed rezerwacją, restauracja prosi o kontakt telefoniczny pod +48 61 200 11 96

18. Uprzejmie prosimy o odwoływanie rezerwacji, o których wiadomo, że nie zostaną wykorzystane.

19. Niewykorzystane rezerwacje które nie zostały odwołane według polityki rezerwacji będą skutkować w potrąceniu z kaucji 50PLN brutto za osobę.

20. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Państwa lub osoby trzecie z powodu nieprawidłowego dokonania rezerwacji wg. powyższej polityki restauracji Fromażeria.